De solisten rusten even uit..

 

Door:Betty Mulders

Op zaterdag 17 december organiseerde het ZJO een gratis kerstconcert in de Westerkerk in Goes. Deze sfeervolle kerk vormde een fraaie achtergrond voor dit muzikale festijn. Naast het ZJO traden ook het Jong Zeeuws Jeugdorkest en het Studentenorkest op.
Het ZJO opende het concert met kerstliedjes in een meerstemmige orkestuitvoering. Mooi samenspel en heldere klanken zetten de kerstsfeer meteen goed neer.
Daarna mocht het Jong Zeeuws Jeugdorkest optreden met drie kleine composities van Carlo. Er werd enthousiast gemusiceerd waarbij vooral het derde liedje opviel met een kleine solopartij van de xylofoon.
Vervolgens traden Rosalie, violiste en concertmeester van het ZJO, Viola, altvioliste, en Sebastiaan, pianist, op met het eerste deel van het concert voor altviool en klarinet van Max Bruch. Soms wordt bij dit stuk de klarinetpartij vervangen door de viool, wat ook bij dit concert het geval was. Het stuk wordt meestal met orkest gespeeld, dus Sebastiaan vertegenwoordigde een heel orkest.
Hierna was het studentenorkest aan de beurt met de ouverture Coriolan van Ludwig van Beethoven. De ouverture uit 1807 is gebaseerd op een tragedie uit 1804 over de oude Romeinse leider Gaius Marcius Coriolanus, die op het punt staat Rome binnen te vallen. Zijn moeder probeert hem hiervan te weerhouden. Gaius wil wel aan de wens van zijn moeder gehoor geven maar staat al voor de poort van Rome en pleegt dan zelfmoord. De dramatiek van dit stuk werd door het orkest goed vertolkt: ook al kende je het verhaal niet, je voelde de tragiek.
Na Beethoven bracht het ZJO ons met kerstliedjes weer even in de kerstsfeer om vervolgens het concert af te ronden met twee stukken: het Adagio uit de Gran Partita van Mozart en de ouverture Orfeo et Euridice van W.Gluck.
Mozart schreef de Gran Partita voor 13 blazers en een contrabas. Het is dus niet vreemd dat de blazers van het ZJO in dit Adagio de boventoon voerden, prachtig ondersteund door de strijkers van het orkest.
Met de ouverture van Von Gluck werd het concert besloten.

Tot slot:
Alle musici die aan dit concert meewerkten kregen een daverend applaus. Na afloop stonden er heerlijke taartjes achter in de kerk en kon er een drankje genuttigd worden. Het was een prachtig concert.