Kerstconcert ZJO 16 december 2017
Door Betty Mulders

Het ZJO had op 16 december het jaarlijkse kerstconcert in de Westerkerk in Goes. Dit concert is het eerste grote concert van het nieuwe jaar waarin de drie orkesten in de nieuwe samenstelling optreden. Het is een intiem concert dat op de eerste plaats is bedoeld voor de ouders en andere familieleden en uiteraard voor de vrienden van het orkest. Na de jaarlijkse zomervakantie beginnen de drie orkesten met het instuderen van een nieuw repertoire en hoewel de studie in december nog niet voltooid is, slagen de dirigent en zijn orkestleden er elk jaar weer in er een mooie voorstelling van te maken .
Kerstmis is het feest van het licht. Dat licht kun je op verschillenden manieren interpreteren. Carlo beschreef de kinderen met hun instrumenten als het nieuwe licht dat ze laten schijnen door middel van hun instrumenten. Een mooi beeld.
Verder benadrukte Carlo in zijn inleiding hoe belangrijk het orkest is in het leven van de kinderen : ze leren samen spelen , ze verbeteren hun vaardigheden op hun instrument en ze krijgen culturele bagage mee die ze later weer door kunnen geven.
Het concert op 16 december begon met een optreden van de jongste orkest, het jong ZJO . Ze speelden twee canons. Deze muziekvorm is heel geschikt om het samenspelen te leren want alle leden spelen dezelfde melodie, waarbij de verschillende groepen in het orkest steeds op een ander tijdstip beginnen en eindigen. De verschillende groepen waren heel rolvast zodat het publiek van dit optreden kon genieten.

Een bijzonder stuk was “Order in randomness” . Dit stuk werd ingestudeerd door leden van het studentenorkest onder leiding van Rolf de Vries , die hiervoor een compliment kreeg van Carlo. Er werd heel goed samengespeeld en het stuk kreeg een enthousiast applaus.

Vervolgens speelde het Studentenorkest het eerste deel uit de Unvollendete van Schubert. Deze symfonie heeft drie delen waarvan Schubert het derde deel nooit heeft afgemaakt. Het stuk begint met de cello’s en de contrabas die het stuk heel laag inzetten wat een geheimzinnige sfeer oproept. Later volgen de violen .Het is een soort vraag- en antwoordspel waar ook de blazers een belangrijk aandeel in hebben.

Het ZJO speelde vervolgens een stuk van C.P.E.Bach, J. Haydn-sinfonia 3, en een stuk van Joh.Chris. Bach. Tijdens de repetities werd veel aandacht besteed aan de dynamiek van de stukken dit houdt in dat aandacht wordt besteed aan afwisseling tussen hard en zacht waardoor de spanning in een stuk wordt vergroot. Het publiek heeft ervan genoten.

Na het concert kon iedereen genieten van de vele fantastische baksels die achter in de kerk stonden opgesteld.