Beleidsplan

De hoofdlijnen uit ons beleidsplan 2015 – 2018

De drie orkesten binnen stichting Zeeuws Jeugdorkest vormen een doorgaande leerlijn voor muzikanten die geïnteresseerd zijn in de serieuze muziek. De verschillende orkesten bieden aan deze groep muzikanten een plaats waar zij zich op hun eigen niveau binnen hun eigen Zeeuwse gemeenschap verder kunnen ontwikkelen tot cultuurdragers van dit muzikale erfgoed. De hoofdelementen waarmee dit bereikt wordt zijn muziekkennis, expressie en communicatie (samenspel). Deze elementen zijn onderdeel van de repetities binnen alle orkesten, waarbij sterk rekening wordt gehouden met het ontwikkelingsstadium van de groep.

De stichting heeft ten doel de vorming en instandhouding van een jeugdsymfonieorkest, toegankelijk voor jongeren uit de hele provincie Zeeland. Operationele doelen: – Het ZJO wil trachten een zo breed mogelijk publiek te bereiken, variërend van basisscholieren tot senioren. – Het ZJO wil een opleidingselement toevoegen aan University College Roosevelt, de muziekschool en de conservatoria. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van samenwerking bij (afstudeer)opdrachten van muziekstudenten en/of solo-optredens met het ZJO. – Er wordt met jaarthema’s gewerkt en gezocht naar hiervoor geschikte muziek of in opdracht geschreven symfonische muziek, bij voorkeur van Zeeuwse componisten. Orkestleden hebben inspraak bij de keuze van het thema en de muziek. – Er wordt regelmatig eigentijdse muziek uitgevoerd, bij voorkeur van Zeeuwse (aankomende) componisten.

Het ZJO wil de hele muziekgeschiedenis bespelen, met een zwaar accent op het klassieke en het volksmuziekrepertoire. Jongeren moeten in het ZJO de kans krijgen zich als solist te ontwikkelen. – Het ZJO wil een orkest zijn dat samenwerkt met provinciale culturele instellingen, zoals Scoop en De Zeeuwse Muziekschool
Het moet voor jonge mensen aantrekkelijk worden gemaakt, om in een relatief veilige omgeving van gelijkgestemden, hun muzikale vermogens uit te testen en verder te ontwikkelen. Door het samenspelen en samen discussiëren over muziek, expressie en gevoel, kunnen jongeren leren zich beter te uiten en inzicht te krijgen in het eigen talent. Zij kunnen naar leeftijdgenoten en anderen uitstralen, dat musiceren heerlijk is zonder dat daar dwingende ambities aan zijn verbonden; zij kunnen met overgave muziek maken. ZJO-leden leren om zonder angst iets van zichzelf te laten zien. Zij kunnen groeien op hun instrument en leren muziek van de wereld kennen: Klassiek met uitstapjes naar Volks- en Wereldmuziek, enz.

De stichting gaat ervan uit dat de muzikanten die we opleiden dragers en ontwikkelaars kunnen worden van het muzikale culturele erfgoed.